Projekty realizowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach konkursu „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Wspólne Przedsięwzięcie BRIK
InRaViS - numer projektu: POIR.04.01.01-00-0029/17
InRaNoS - numer projektu: POIR.04.01.01-00-0030/17

Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony ludzi i budynków przed drganiami od ruchu kolejowego Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem
 od ruchu kolejowego
Wyniki

Przedmiotem realizowanych projektów jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony ludzi i otoczenia przed drganiami i hałasem od ruchu kolejowego.

Prace nad urządzeniami ograniczającymi drgania od ruchu kolejowego w ramach programu InRaViS obejmować będą opracowanie czterech wyrobów - dwóch przeznaczonych do podsypkowych konstrukcji nawierzchni kolejowej - maty wibroizolacyjne podtłuczniowe i podkładki podpodkładowe, oraz dwóch do  bezpodsypkowych konstrukcji nawierzchni - maty wibroizolacyjne podpłytowe i system blokowych podpór szynowych w otulinie. Projekt ten przebiegać będzie w 10 etapach, realizowanych przez poszczególnych partnerów konsorcjum.

ETAP 1-3 – Wydział Inżynierii Lądowej PW – opracowanie czterech typów wyrobów ochrony przed drganiami z uwzględnieniem optymalizacji materiałowej i geometrycznej oraz symulacji komputerowych, a następnie przebadanie ich w warunkach laboratoryjnych pod kątem skuteczności tłumienia drgań, trwałości i odporności na warunki atmosferyczne.

ETAP 4– TINES – produkcja opracowanych rozwiązań ochrony przed drganiami.

ETAP 5 – BUDIMEX S.A. – zabudowa otrzymanych produktów na poligonie badawczym toru doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie.

ETAP 6-8 – Instytut Kolejnictwa, Wydział Inżynierii Lądowej PW, Instytut Ochrony Środowiska (PIB) – badania polowe na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie.

ETAP 9 - Wydział Inżynierii Lądowej PW - walidacja modeli prognozowania poziomu drgań.

ETAP 10 - Wydział Inżynierii Lądowej PW - opracowanie wytycznych ograniczania drgań od ruchu kolejowego.

 

Prace nad urządzeniami ograniczającymi hałas od ruchu kolejowego w ramach programu InRaNoS obejmować będą opracowanie dwóch typów wyrobów - tłumiki szynowe i tłumiki przytorowe. Projekt ten przebiegać będzie w 6 etapach, realizowanych przez poszczególnych partnerów konsorcjum.

ETAP 1 – Wydział Inżynierii Lądowej PW – opracowanie dwóch typów wyrobów ochrony przed hałasem od ruchu kolejowego, przeprowadzenie symulacji komputerowych mających na celu prognozę skuteczności ich działania po wbudowaniu, a następnie przebadanie ich w warunkach laboratoryjnych pod kątem trwałości i odporności na warunki atmosferyczne.

ETAP 2 – TINES – produkcja opracowanych rozwiązań ochrony przed hałasem.

ETAP 3 - Wydział Inżynierii Lądowej PW –  przygotowanie do przeprowadzenia badań na poligonie testowym, wykonanie pomiarów drgań toku szynowego w szerokim zakresie częstotliwości oraz zróżnicowanej odległości od miejsca wymuszenia drgań oraz wstępna ocena skuteczności urządzeń tłumiących.

ETAP 4 – BUDIMEX S.A. – zabudowa otrzymanych produktów na poligonie badawczym toru doświadczalnego.

ETAP 5 – Instytut Ochrony Środowiska (PIB) – ocena wpływu ograniczenia poziomu emisji hałasu „przed” i „po” zastosowaniu w konstrukcji nawierzchni kolejowych opracowanych rozwiązań.

ETAP 6 - Wydział Inżynierii Lądowej PW - walidacja modeli pozwalających odwzorować mechanizm tłumienia hałasu przez zastosowane urządzenia, opracowanie wytycznych stosowania rozwiązań ograniczających hałas od ruchu kolejowego.

 

W ramach prac nad projektami opracowano również szereg opracowań naukowych, których wykaz zamieszczono w zakładce Publikacje.

Copywrite © 2019 - Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Pokaż politykę prywatności.